Jan Arends - McHome

Ga naar de inhoud
bouwen
MC-HOME  Merk, ontwerpen en bouwen.

Jan Arends, eigenaar van MC-HOME investeerde in 2005 in een nieuw CNC-machinepark waar op een industriële  manier constructies voor woningen werden gemaakt. Vanuit een productielocatie in het noorden van het land werden de gevel, wand en vloerelementen in verregaande PREFAB vorm geproduceerd.
In de periode tot 2011 werden er al tientallen woningen met deze bouwmethode gebouwd. Een revolutie op bouwgebied en een voorloper hetgeen anno 2022 plaats vindt: verregaande prefabbouw bij veel grotere bouwbedrijven en zoals gebruikelijk in de bouwbranche zullen de middelgrote en kleinere bouwbedrijven dit de komende decennia gaan volgen. Plaatselijke aannemers maakten de betonnen vloerplaten van de woningen en na het plaatsten van het PREFABCASCO werden de woningen afgebouwd. In de startperiode werd veelal geconcurreerd met regionale maar ook met Duitse aannemers die destijds in het Noorden en Oosten van het land actief waren.

Al deze woningen werden energiearm gebouwd door toepassen van het staalframebouwsysteem. Tevens bleken ze ook krimp -en rekvrij te zijn en bovendien al aardbevingsbestendig al kwam dat pas later aan het licht. Een van de meest bekende projecten is het bouwen van de eerste energie-neutrale straat van Nederland in Meerstad - Groningen. Door de bankencrises en het verklaren van het Noorden en Oosten van het land als krimpregio meost er een herijking van de activiteiten plaatvinden om te kunnen blijven produceren en werden de bakens verzet naar andere delen van het land waar nog wel gebouwd werd. Dit resulteerde in een geheel nieuw netwerk aan architecten en aannemers. Vanaf 2012 werd er geleverd aan partijen in die nieuwe regio’s.

Omdat in die gebieden vaak soepelere voorschriften waren voor ontwerp en design veranderde de catalogus aan basiswoningen snel van traditionele naar moderne vormgeving en door de grote hoeveelheid ontwerpen en projecten ontstond zo een voor de zoekende particuliere opdrachtgever interessante website waar veel is te zien en vinden met betrekking tot ontwerp en plattegrond en indeling. Mede door die moderne vormgeving en vooral ook de betere manier van bouwen vinden steeds meer mensen die nadenken over hoe hun nieuwe woning er uit moet zien en vooral ook moet opereren tijdens koude en - steeds meer – warmte en hitte hun weg naar één van de websites van Jan Arends waar mooie ontwerpen en beter bouwen samen komen.

Het was bij tijd en wijle geen makkelijke missie en iedereen weet dat als je voorloper bent en je hoofd boven het maaiveld uitsteekt de kans aanwezig is dat andere krachten spelen en dat hebben Jan Arends c.s. ook ondervonden. Het blijft een weg van volhouden en inmiddels produceert de eigen fabriek onder de naam ATLANTA MBS meer dan honderd PREFAB woningen per jaar. Met de komst van de nieuwe machines van FRAMECAD én het feit dat steeds meer aannemers Staalframebouw zien zitten als PREFAB bouwmethode zal dit aantal de komende jaren in een veelvoud toenemen.  

 
Indien u als ontwerper, aannemer, installateur of afbouwer wilt meedoen in deze moderne manier van beter bouwen stuur dan een mail.  
 
jan rian Arends ATLANTA mBS staalframebouw MEteor
Terug naar de inhoud