bouwen zonder hoofdaannemer bouwcollectief - McHome

plaatje
logo mchome
Ga naar de inhoud
mc-home.nl bouwen met een bouwcollectief

Bouwen met een bouwcollectief.

Inleiding.
Het bouwen met een staalframebouw of houtskeletbouw casco leent zich uitstekend voor een andere aanpak van de uitvoering het werk. Bij het “bouwen met een bouwcollectief” is de Architect het aanspreekpunt voor de opdrachtgever die de belangen van de opdrachtgever behartigt. Voorafgaand aan de bouw worden alle zaken met betrekking tot het ontwerp en de vergunning alsmede een transparante begroting opgesteld. In deze voorafgaande fase, waarbij opdrachtgever, architect, systeembouwer en constructeur betrokken zijn wordt het ontwerp met de daarbij behorende uitgangspunten vastgesteld. Behoudens dat de Architect de constructeur en de systeembouwer aanstuurt, treedt hij ook op als directievoerder om de kwaliteit, de planning en het budget te borgen.
 
Vaststellen bouwprijs.
Op basis van tevoren, in overleg met opdrachtgever, vastgestelde kwaliteitsuitgangspunten wordt een bouwkostenbegroting opgesteld. De begroting wordt in 6 delen opgesplitst. Deze delen zijn gespiegeld aan de vaste disciplines, te weten:
 • Bouwmanagement
 • Grondwerk, heiwerk, fundering
 • Casco leveren en monteren
 • Gevelkozijnen leveren en monteren
 • Gevelafwerking, Complete dakafwerking
 • Complete binnenafbouw, zoals binnenwanden, stucwerk, tegelwerk, binnenkozijnen en binnendeuren
 • Complete installatie, eventueel gesplitst in electra en overige installatiewerkzaamheden
 • Schilderwerk, indien van toepassing

Uitvoering.
Het project wordt uitgevoerd door betrouwbare partijen die zich conformeren aan prijsafspraken, kwaliteit en planning, en garantievoorwaarden. De partij die haar werkzaamheden gereed heeft levert op aan de opvolger, bv als de fundering en de vloer gereed zijn, levert deze onderaannemer op aan degene die het casco gaat bouwen. Onvolkomenheden worden tussen partijen onderling opgelost. Opdrachtgever draagt hiervoor geen risico.
 
Financieel.
 
De opdrachtgever beheert zelf de portemonnee. Betalingen vinden rechtstreeks plaats vanuit de opdrachtgever aan de onderaannemers en toeleveranciers zonder tussenkomst van derden. De Architect adviseert de opdrachtgever wanneer te betalen. Er is geen hoofdaannemer meer zodat er geen (onzichtbare) opslagen meer in de begroting zitten. Dit resulteerd in een lagere bouwsom. De bouw zelf wordt gecoordineert door een externe ( al dan niet MC-Home) bouwmanager, de kosten voor deze persoon zijn altijd separaat in de begroting opgenomen. De bouwmanager werkt in opdracht van de Architect en de opdrachtgever is dus onafhankelijk van de bouwpartijen.   
 
Garantie.
Garantieafspraken worden van tevoren met de betrokken partijen vastgesteld. Na oplevering zal er een overzicht worden aangeleverd, met de daarbij behorende garantievoorwaarden, instructies en contactgegevens. Op deze wijze kan de opdrachtgever in één oogopslag zien tot wanneer garanties lopen en wie hij moet benaderen bij klachten of adviezen. Hierin zit geen afwijking t.o.v. de garantievoorwaarden die normaal via de aannemer lopen. Bv, de installateur geeft garantie af met de daarbij behorende garantietermijnen. Bij een klacht kan de installateur rechtstreeks benadert worden, maar is de opvolging van de klacht niet anders als via een aannemer. Omdat er met vaste betrouwbare partijen wordt gewerkt en ook het aantal onderaannemers/toeleveranciers beperkt is kan er op een goede wijze garantieafspraken worden gemaakt.
 

Besparingen.
 • Door in bouwteam als partijen samen op te trekken en uitgangspunten vast te stellen is er geen bestek meer nodig. Een technische omschrijving voldoet. Dit leidt tot een besparing.
 • Door in het voortraject duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende onderaannemers zal dit leiden tot een goed en efficiënt bouwproces.
 • Doordat alle onderaannemers zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren bespaart dit op de kosten van een uitvoerder er hoeft slechts afstemming (coordinatie) plaats te vinden tussen de enkele partijen.
 • Doordat het gehele project in duidelijke tekeningen wordt uitgewerkt, kunnen alle onderaannemers de benodigde informatie voor hun eigen product uit het model ophalen. Hierdoor kan de maatvoering gelijk getoetst worden, waardoor de inzet van een werkvoorbereider niet meer nodig is, in feite bereid elke discipline haar eigen werk voor. Ook dit bespaart kosten.

Wilt u meer weten of een persoonlijk advies? maak een afspraak!
Terug naar de inhoud